NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

WYSZUKAJ

Półtora tysiąca nowych pośredników z licencją

Jak informuje Centralny Rejestr Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości - w 2019 roku aż 1,5 tys. osób uzyskało licencję PFRN. Klienci biur obrotu nieruchomościami weryfikują kwalifikacje pośredników i zarządców w Centralnym Rejestrze PFRN, dlatego posiadanie potwierdzenia wiedzy i doświadczenia specjalisty jest ważnym elementem prowadzenia biznesu.

Licencja Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Po deregulacji (w 2013 roku) pośrednicy i zarządcy należący do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości uznali, że należy stworzyć własny system licencjonowania, tak by utrzymać odpowiedni poziom obsługi klientów. Każda transakcja na rynku nieruchomości to obrót poważną kwotą pieniędzy, dlatego brak wiedzy i doświadczenia pośrednika może mieć daleko idące skutki. Obecnie, żeby podjąć działalność z zakresu pośrednictwa czy zarządzania wystarczy wpis do właściwego rejestru działalności gospodarczej. Ustawa deregulacyjna zniosła obowiązek niekaralności, posiadania wyższego wykształcenia, ukończenia studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami czy zarządzania, odbycia praktyki zawodowej, konieczność kształcenia ustawicznego czy wreszcie posiadania licencji państwowej.

Mimo że nie ma już obowiązku posiadania licencji, klienci często o nią pytają. Licencja PFRN nadawana jest osobom, które mogą się wykazać co najmniej średnim wykształceniem oraz odbyciem Kursu prowadzonego zgodnie z minimum programowym zatwierdzonych przez Polską Federację Rynku Nieruchomości i zakończonego pozytywnym wynikiem egzaminu. Konsekwencją uzyskania licencji PFRN jest wpisanie danego specjalisty do Centralnego Rejestru Pośredników lub Centralnego Rejestru Zarządców. Co istotne, licencje PFRN są wydawane na czas określony, dzięki czemu w rejestrze znajdują się zawsze aktualne dane.

Licencje w państwach europejskich

Podczas Walnego Zebrania w Londynie międzynarodowej organizacji pośredników i zarządców CEPI (październik 2019) postanowiono podjąć działania na rzecz poprawy wizerunku pośredników i zarządców. Po deregulacji rynku we wszystkich państwach unijnych do zawodów obsługujących rynek nieruchomości dostało się wiele osób nieprzygotowanych, co przyczyniło się do obniżenia poziomu usług. Stąd konieczność wprowadzenia wymogów formalnych dla specjalistów obsługujących ten bardzo wymagający sektor gospodarki.

WSPÓŁPRACUJEMY z:

Zaufali nam: